top of page

Çerez Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu sebeple gizlilik ve güvenlik haklarınızı korumayı önemsiyor ve bunun için önlemler alıyoruz. Ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistemlerimizde güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Herhangi bir kişisel bilginizi vermeden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ziyaretlerde önceki site kullanımınıza ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır.

Çerez, bir web sitesinden gönderilen ve tarayıcınızda saklanan bir dosyadır. Çerezler bir geçerlilik süresine sahip olabilir veya kalıcı olabilir. Bu dosyada ziyaretiniz ile ilgili bir dizi bilgi saklanmaktadır. Çerezler ile önceki ziyaretinizdeki tercihlerinizi hatırlayarak size daha kaliteli ve akıcı bir ziyaret deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Kullanım amacına göre kalıcı veya geçici çerezler kullanılmaktadır. Çerezleri kullanarak herhangi bir kişisel veriniz depolanmamaktadır. Ayrıca çerezler ile kişisel verileriniz toplanmamaktadır.

Web Sitemizde Kullanılan Üçüncü Parti Hizmetler

Web sitemizde şirketimiz tarafından kullanılan çerezler dışında kullandığımız üçüncü parti servisler tarafından da çerezler kullanılmaktadır.

Google Analytics

Bu servis, kalıcı ve oturum çerezlerini ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Web sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz, işletim sisteminiz, tarayıcı bilgileriniz, ziyaret ettiğiniz sayfa, ziyaret zamanınız, ziyaret süreniz vb.) Google’a aktarılarak Google tarafından Türkiye dışındaki veri merkezlerinde saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/cookies

Çerezlerin Yönetilmesi ve Engellenmesi

Çerezlerin tarayıcınızda depolanmasını yönetebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak çerezlerin engellenmesi durumunda sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizin etkileneceğini unutmayınız.

Tarayıcınızda depolanan çerezleri yönetebilirsiniz. Bunun için kullandığınız tarayıcının ayarlar sayfasından çerezler ile ilgili bölümleri kullanabilirsiniz. Çerezleri yönetmek için daha ayrıntılı bilgiye erişmek için tarayıcınızın yardım dokümanlarından destek alabilirsiniz.

Internet tarayıcıların tamamına yakını varsayılan olarak çerezlerin depolanmasına izin verir. Aksi bir ayarlama yapmadıysanız çerezlerin tarayıcınızda depolandığı varsayabilirsiniz. Çerezlerin depolanmasını istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Bunun için kullandığınız tarayıcının ayarlar sayfasından çerezler ile ilgili bölümleri kullanabilirsiniz. Çerezleri yönetmek için daha ayrıntılı bilgiye erişmek için tarayıcınızın yardım dokümanlarından destek alabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Çerez Politikamız ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki adreste paylaştığımız iletişim yollarından dilediğinizi kullanabilirsiniz. www.formova.com.tr/iletisim

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

Bu doğrultuda; iş ortaklarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenmişse bilgi talep etme,

  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme (Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilebilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.)

  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi ve Kişisel Verilerin Aktarılması maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya geobilgi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

bottom of page