top of page

Gizlilik Politikamız

Web sitemizi ziyaret etmenizden ve şirketimize, ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Web sitemizi kullanırken özel bilgilerinizin korunması bizim için önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı aşağıdaki bilgilerin göz önünde bulundurulmasını rica ederiz.

Genel

Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarımızı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Geobilgi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde işlenecektir.

Gizlilik ve Güvenlik Koşulları

İşbu internet sitesinde (www.formova.com.tr) yer alan metinler, resimler, sitenin tasarımı, kaynak kodları, animasyonlar üzerinde ki her türlü hak ve mülkiyet Geobilgi Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Bu içerikler her ne sebeple olursa olsun kopyalanamaz, indirilemez, yüklenemez, 3.şahıslara gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, dağıtılamaz, yeniden derlenemez ve kaynak kodları oluşturulamaz. Geobilgi, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu tarz bir değişiklikten sonra site kullanımı için, gizlilik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelmektedir

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel veriler (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri, Finansal Bilgiler, Talep/Şikayet Bilgileri, vb.) , bir sözleşmenin imzalanması, bir anketin yapılması, mobil uygulamalarımızın cihazınıza kurulumu esnasında ve Destek Portalımıza kayıt olunması gibi sadece sizlerin paylaşması halinde toplanmaktadır. İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde, sunucular tarafından standart olarak, ziyaretçinin internet hizmet sunucusu tarafından verilen IP adresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, site üzerinden ziyaret edilen sayfalar, tarihleri ve sayfada kalış süreleri kayıt edilir. Geobilgi Bilişim Teknolojileri Şirketinin kişiselleştirilmiş hizmetleri kapsamında kayıt verileriniz istatistik oluşturulması, reklam ve piyasa araştırmaları için sizlerin rızasına bağlı olarak kullanılabilmektedir. Rızanız olmaması durumunda web sitemizden toplanan veriler sadece sözleşmelerin devam ettirilmesi, şirketimize yapılan talep/şikayetlerin işleme alınması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması ve muhasebesel işlemlerde kullanılmaktadır. Toplanan hiçbir veri rızanız olmadan 3.şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Kişiselleştirilmiş Hizmetler

Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizin kullanımı kapsamında, Geobilgi siz kullanıcıları üyelik şartına bağlı tutabilme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında kullanıcıya kullanıcı adı ve şifre verilebilir ya da ilgili bilgilerin kullanıcı tarafından oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafaza edilmesinden, hukuka aykırı kullanımından, yanlış kullanımından doğrudan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcı adı ve şifrenin kaybedilmesi, unutulması ya da 3. Şahısların eline geçmesi durumunda en kısa sürede site sahibi ile iletişime geçilmelidir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme

  • Yurt içinde veya Yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin yapılan işlemlerde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun Kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının İhlali

Site sahibi, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte kullanıcıların site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme haklarına sahiptir.

Bilgi ve İletişim için;

bottom of page